СОВРЕМЕНОСТ

Списание за литература, култура и уметност 

Новости

Излезе од печат третиот број

На списанието за литература, култура и уметност „Современост” за 2023 година.

Третиот број опфаќа 28 статии на 134 страници, вклучувајќи: 7 прилози проза, 6 прилози поезија, 4 интерпретации, 3 приопштувања и 8 вреднувања.
Бројот е отворен со прозен прилог од Стефан Марковски и прилози од Филип Јовановски, Оливера Христовска, Наталија Наумовска, Горан Петревски, Иван Стојановски и Љубица Трајкоска.
Со поетски творби се застапени авторите: Ристо Маџунков, Лиле Стефановска, Милчо Мисоски, Рената Јосифовска, Елена Андоноска и Цветанка Невчева …

Списание за литература, култура и уметност 
“Современост” – најстаро македонско книжевно списание